Konsol ve Kabuklar

CakePHP sadece bir web uygulama çatısı değil, aynı zamanda konsol uygulamaları yaratmanızı sağlayan bir konsol uygulama çatısıdır. Konsol uygulamaları bakım ve istek cevap döngüsü dışında işleri tamamlamak için gerekli olan çeşitli arka plan uygulamalarıyla başa çıkarlar. CakePHP konsol uygulamaları, uygulama sınıflarınızı komut satırı vasıtasıyla tekrar kullanabilmenizi sağlarlar.

CakePHP kutudan birçok konsol uygulaması ile çıkar. Bunlardan bazıları CakePHP’nin i18n gibi özelliklerini kullanabilmek için, bazıları da işlerinizi hızlandırmakta kullanılırlar.

CakePHP Konsolu

Bu bölüm, CakePHP’yi komut satırından kullanmaya giriş yapmaktadır. Konsol araçları, cron görevleri, veya web tarayıcı tarafından ulaşılmasına gerek olmayan işlerde kullanılmak için ideallerdir.

PHP, dosya sistemine ve uygulamasına yumuşak bir arayüz olarak bir komut satırı istemcisi sunmaktadır. CakePHP konsolu ise kabuk komut dosyaları oluşturmaya yarayan bir uygulama çatısı sunar. Konsol, bir kabuğu veya görevi yüklemek için sevk-tarzı kurulum kurulum kullanır ve paramaterlerini getirir.

Not

Konsolu kullanmayı amaçlıyorsanız bir PHP comput satırı (CLI) derlemesi sisteminizde mevcut olmalıdır.

Detaylara geçmeden önce, CakePHP konsolunu çalıştırabildiğinizden emin olalım. Önce bir sistem kabuğu getirmeniz gerekir. Bu bölümdeki örnekler bash üzerinde gösterilecekler, ancak CakePHP konsolu Windows ile de uyumludur. Bu örnek, kullanıcının bir bash istemcisinde oturumu olduğunu ve CakePHP uygulamasının kök dizininde olduğunu varsaymaktadır.

CakePHP uygulamaları bir uygulama için tüm kabuk ve görevleri içeren Console dizini içerirler. Ayrıca çalıştırılabilir uygulama da mevcuttur:

$ cd /path/to/app
$ bin/cake

Konsolu argümanlar olmadan çalıştırmak şu yardım mesajını üretir:

Welcome to CakePHP v3.0.0 Console
---------------------------------------------------------------
App : App
Path: /Users/markstory/Sites/cakephp-app/src/
---------------------------------------------------------------
Current Paths:

 -app: src
 -root: /Users/markstory/Sites/cakephp-app
 -core: /Users/markstory/Sites/cakephp-app/vendor/cakephp/cakephp

Changing Paths:

Your working path should be the same as your application path. To change your path use the '-app' param.
Example: -app relative/path/to/myapp or -app /absolute/path/to/myapp

Available Shells:

[CORE] bake, i18n, server, test

[app] behavior_time, console, orm

To run an app or core command, type cake shell_name [args]
To run a plugin command, type cake Plugin.shell_name [args]
To get help on a specific command, type cake shell_name --help

Ekranda görülen ilk bilgi, sistem yollarıyla ilgilidir. Eğer konsolu dosya siteminin farklı yollarından çağırıyorsanız bu size yardımcı olacaktır.

class Cake\Console\Shell

Bir Kabuk Yaratmak

Haydi Konsolda kullanmak için bir kabuk yaratalaım. Bu örnek için basit bir Merhaba Dünya kabuğu yaratacağız. Uygulamanızın src/Shell dizininde HelloShell.php dosyasını yaratın. Şu kodları dosyanın içine ekleyin:

namespace App\Shell;

use Cake\Console\Shell;

class HelloShell extends Shell
{
  public function main()
  {
    $this->out('Hello world.');
  }
}

Kabuk sınıfları için kurallar dosya isminin, sınıf ismiyle ve Kabuk soneki ile aynı olmasını gerektirirler. Kabuğumuzda main() metodu oluşturduk. Bu metod, kabuk ilave metodlar olmadan çağırıldığında çağırılır. Bir kaç komut daha ekleyeceğiz, ama şimdilik, sadece kabuğumuzu çalıştıralım. Uygulama dizininizden şu komutları çalıştırın:

bin/cake hello

Şu çıktıyı görmelisiniz:

Welcome to CakePHP Console
---------------------------------------------------------------
App : app
Path: /Users/markstory/Sites/cake_dev/src/
---------------------------------------------------------------
Hello world.

Daha önceden belirtildiği gibi kabuklardaki main() metodu, kabuğa başka bir komut veya argüman verilmediğinde çağırılmaktadır. Main metodu çok ilginç olmadığı için birşeyler yapan başka bir metod daha ekleyelim:

namespace App\Shell;

use Cake\Console\Shell;

class HelloShell extends Shell
{
  public function main()
  {
    $this->out('Hello world.');
  }

  public function heyThere($name = 'Anonymous')
  {
    $this->out('Hey there ' . $name);
  }
}

Bu dosyayı kaydettikten sonra şu komutu çalıştırabilmeli ve kendi adınızı çıktı olarak görebilmelisiniz:

bin/cake hello hey_there your-name

_ karakterleri ile başlamayan tüm public metodlar komut satırından çağırılabilirler. Gördüğünüz gibi komut satırından çağırılan metodlar, altçizgili kabuk argümanından, doğru camel-case metod adına dönüşmektedirler.

heyThere() metodumuzda, pozisyona bağlı argümanların metodumuza gönderildiğini görmekteyiz. Pozisyona bağlı argümanlar, args özelliğinde de mevcutturlar.

In our heyThere() method we can see that positional arguments are provided to our heyThere() function. Positional arguments are also available in the args property. Kabuk uygulamalarındaki anahtarlara veya seçeneklere $this->params ile de ulaşabiliriz, ancak bu konuya daha sonra değineceğiz.

main() metodunu kullanıdğınızda pozisyona bağlı argümanlara erişmeniz mümkün değildir. Çünkü, ilk pozisyona bağlı argüman, komut ismi olarak yorumlanmaktadır. Eğer argüman kullanmak istiyorsanız, main dışında bir metod ismi kullanmalısınız.

Kabuklarınızda Model Kullanmak

Kabuk araçlarında sıklıkla uygulamanızın iş mantığına ulaşmaya ihtiyaç duyacaksınız ki; CakePHP bu işi acayip kolaylaştırıyor. Modelleri denetçilerde loadModel() metodu ile yüklediğiniz gibi, kabuklarda da yükleyebilirsiniz. Yüklenmiş modeller, kabuğa iliştirilmiş özellikler olarak ayarlanırlar:

namespace App\Shell;

use Cake\Console\Shell;

class UserShell extends Shell
{

  public function initialize()
  {
    parent::initialize();
    $this->loadModel('Users');
  }

  public function show()
  {
    if (empty($this->args[0])) {
      return $this->error('Please enter a username.');
    }
    $user = $this->Users->findByUsername($this->args[0])->first();
    $this->out(print_r($user, true));
  }
}

Yukarıdaki kabuk, bir kullanıcıyı, kullanıcı adına göre getirecek ve veritabanında depolanan bilgiyi gösterecektir.

Kabuk Görevleri

Tekrar kullanılabilir sınıflarınızı diğer kabuklar arasında paylaşmak ve kullanmak isteyeceğiniz zamanlar olabilir. Görevler komutları There will be times when building more advanced console applications, you’ll want to compose functionality into re-usable classes that can be shared across many shells. Görevler, komutları sınıflara çıkarmanıza yarar. Örneğin, bake neredeyse tamamen görevlerden oluşmuştur. $tasks özelliğini kullanarak bir görev tanımayabilirsiniz:

class UserShell extends Shell {
  public $tasks = ['Template'];
}

Standart eklenti sözdizimi kullanarak, eklenti görevlerini kullanabilirsiniz. Görevler, kendi sınıflarının ismini alan Shell/Task/ dizinlerinde bulunurlar. Örneğin yeni bir ‘FileGenerator’ görevi yaratmak isteseydik src/Shell/Task/FileGeneratorTask.php dosyasını yaratmanız gerekecekti.

Her görev bir main() metoduna sahip olmak zorundadır. ShellDispatcher görev her çalıştırıldığında bu metodu çağıracaktır. Bir görev sınıfı şu şekilde görünür:

namespace App\Shell\Task;

use Cake\Console\Shell;

class FileGeneratorTask extends Shell {
  public function main() {

  }
}

Bir kabuk, kendi görevinin özelliklerine de erişebilir ki, bu da görevleri, yeniden kullanılabilir işlevleri Components gibi kullanabilmemizi sağlar:

// Found in src/Shell/SeaShell.php
class SeaShell extends Shell
{
  // Found in src/Shell/Task/SoundTask.php
  public $tasks = ['Sound'];

  public function main()
  {
    $this->Sound->main();
  }
}

Görevlere doğrudan komut satırından ulaşabilirsiniz:

$ cake sea sound

Not

Görevlere doğrudan ulaşabilmek için, görev kesinlikle kabuk sınıfının $tasks özelliğinde mevcut olmalıdır.

Ayrıca görev ismi, Kabuğun OptionParser’ine de alt komut olarak eklenmelidir:

public function getOptionParser() {
    $parser = parent::getOptionParser();
    $parser->addSubcommand('sound', [
        'help' => 'Execute The Sound Task.'
    ]);
    return $parser;
}

Görevleri TaskRegistry İle Anında Yüklemek

Görev kayıt nesnesi (TaskRegistry) ile görevleri anında yükleyebilirsiniz. $tasks özelliğinde bildirilmemiş görevleri şu şekilde yükleyebilirsiniz:

$project = $this->Tasks->load('Project');

ProjectTask nesnesinden örneği (instance) yükleyecek ve döndürecektir. Eklentilerdeki görevleri şunu kullanarak yükleyebilirsiniz:

$progressBar = $this->Tasks->load('ProgressBar.ProgressBar');

Kabuğunuzdan Başka Kabukları Çağırmak

Cake\Console\Shell::dispatchShell($args)

Başka bir kabuktan başka bir kabuğu çağırmayı isteyeceğiniz bir çok durum olacaktır. Shell::dispatchShell() size argv sunarak, alt kabukta diğer sınıfları çalışma becerisi sağlar. Argümanları ve seçenekleri, args değişkeni olarak veya metin (string) olarak sunabilirsiniz:

// Metin olarak
$this->dispatchShell('schema create Blog --plugin Blog');

// Dizi olarak
$this->dispatchShell('schema', 'create', 'Blog', '--plugin', 'Blog');

Yukarıdaki örnek şema kabuğunu eklenti kabuğunda çağırarak bir eklenti için nasıl yeni bir şema oluşturabileceğinizi göstermektedir.

Kullanıcı Girdisi Almak

Cake\Console\Shell::in($question, $choices = null, $defaut = null)

Ektileşimli konsol uygulamaları yaparken, kullanıcısan girdi almanız gerekir. CakePHP bunun için kulay bir yol sunar:

// Kullanıcıdan isteğe bağlı metin almak
$color = $this->in('What color do you like?');

// Kullanıcının bir seçeneği seçmesini istemek
$selection = $this->in('Red or Green?', ['R', 'G'], 'R');

Seçim doğrulaması harf duyarsızdır.

Dosya Yaratmak

Cake\Console\Shell::createFile($path, $contents)

Çoğu kabuk uygulaması, geliştirme ve yükleme (deployment) görevlerini otomatiğe bağlamaya yerdımcı olur. Dosya yaratma işi de sıkça karşımıza çıkan önemli durumlardan biridir. CakePHP verilen yolda dosyayı yaratmanın kolay bir yolunu sunar:

$this->createFile('bower.json', $stuff);

Eğer kabuk etkileşimli ise, bir uyarı üretilecektir ve eğer dosya mevcutsa, kullanıcıya dosyanın üzerine yazıp yazmamak istediği sorulacaktır. Eğer kabuğun etkileşim özelliği false ise, soru sorulmayacak ve dosya doğrudan üzerine yazılacaktır.

Konsol Çıktısı

Shell sınıfı çıktı almak için bir kaç metod sunar:

// stdout'a yazar
$this->out('normal message');

// stderr'e yazar
$this->err('error message');

// stderr'e yazar ve işlemi durdurur
$this->error('Fatal error');

Kabuk ayrıca, çıktıyı temizlemek, boş satırlar üretmek veya noktalı çizgi satırı çizmek için metodlar içerir:

// İki yeni satır çıkarır
$this->out($this->nl(2));

// Kullanıcının ekranını temizler
$this->clear();

// Yatay bir çizgi çizer
$this->hr();

Son olarak _io->overwrite() ekrandaki metin satırını güncelleyebilirsiniz:

$this->out('Counting down');
$this->out('10', 0);
for ($i = 9; $i > 0; $i--) {
  sleep(1);
  $this->_io->overwrite($i, 0, 2);
}

Eğer bir metin çıktısı yapıldıysa, üzerine yazılamayacağını hatırlamak önemlidir.

Konsol Çıktı Seviyeleri

Kabuklar sıklıkla farklı önem seviyelerine ihtiyaç duyarlar. Kabuklar cron işleri olarak çağırıldıklarında çoğu çıktı gereksizdir. Ve kabuğun her söylediği şeyle ilgilenmiyor olduğunuz durumlar olacaktır. Çıktıları uygun olarak işaretlemek için, çıktı seviyelerini kullanabilirsiniz. Kabuğu kullanan kişi, çıktının detay seviyesini belirterek, kabuğun üreteceği çıktıları sınırlandırabilir. Cake\Console\Shell::out() varsayılan olarak 3 çıktı türünü desteklemektedir.

 • QUIET - Sadece kesinlikle önemli olan bilgi sessiz çıktı için işaretlenmelidir.

 • NORMAL - Varsayılan seviye, normal kullanım.

 • VERBOSE - Günlük kullanım için fazla gürültülü, ancak hata ayıklama işleri için faydalı olan mesajları işaretler

Çıktıyı şu şekilde işaretleyebilirsiniz:

// Her seviyede görünecektir.
$this->out('Quiet message', 1, Shell::QUIET);
$this->quiet('Quiet message');

// Sessiz çıktı seçildiğinde görünmeyecektir.
$this->out('normal message', 1, Shell::NORMAL);
$this->out('loud message', 1, Shell::VERBOSE);
$this->verbose('Verbose output');

// Sadece gürültülü (verbose) çıktı seçildiğinde görünecektir.
$this->out('extra message', 1, Shell::VERBOSE);
$this->verbose('Verbose output');

Kabukların çıktı seviyelerini --quiet ve --verbose seçeneklerini kullanarak kontrol edebilirsiniz. Bu seçenekler varsayılan olarak eklenmişlerdir ve CakePHP kabuklarınız içinde çıktıyı uyumlu olarak kontrol etmenizi sağlarlar.

Çıktıyı Şekillendirmek

Çıktıyı şekillendirme işi, - aynen HTML gibi - çıktılarda etiketler kullanılarak yapılır. ConsoleOutput bu etiketleri doğru ansi kodu sıralaması ile değiştirecek, ya da ansi kodlarını desteklemeyen bir konsoldaysanız, kaldıracaktır. Birkaç gömülü şekil vardır ve daha fazlasını da yaratabilirsiniz. Gömülü olanlar şunlardır

 • error Hata mesajları. Kırmızı renki alt çizgili metin.

 • warning Uyarı mesajları. Sarı renkli metin.

 • info Bilgi mesajları. Camgöbeği renkli metin.

 • comment İlave metin. Mavi renkli medit.

 • question Kabuk tarafından otomatik olarak eklenen soru metni.

Ek şekillednirmeleri $this->stdout->styles() kullanarak yaratabilirsiniz. Yeni bir çıktı şekli yaratmak için:

$this->_io->styles('flashy', ['text' => 'magenta', 'blink' => true]);

Bu kabuk çıktılarınızda <flashy> etiketi kullanmanıza izin verecektir ve eğer ansi renkleri etkinleştirildiyse, bu kod yanıp sönen aflatun renkli metin olarak gösterilecektir $this->out('<flashy>Whoooa</flashy> Something went wrong');. Şekillendirmeleri belirlerken text ve background özellikleri için şu renkleri kullanabilirsiniz:

 • black (siyah)

 • red (kırmızı)

 • green (yeşil)

 • yellow (sarı)

 • blue (mavi)

 • magenta (eflatun)

 • cyan (camgöbeği)

 • white (beyaz)

Ayrıca şu seçenekleri de etkinleştirip kullanabilirsiniz.

 • bold (kalın)

 • underline (altçizgi)

 • blink (yanıp sönen)

 • reverse (ters)

Bir şekillendirme eklendiğine, tüm ConsoleOutput örneklerinden erişilir olur, bu sayede stdout ve stderr nesnelerinde yeniden tanımlanmaları gerekmez.

Renklendirmeyi Kapatmak

Renklendirmeler çok güzel olsalar da, renklendirmeyi kapatmak veya hep açık tutmak isteyeceğiniz zamanlar olabilir:

$this->_io->outputAs(ConsoleOutput::RAW);

Üstteki kod, çıktı nesnesini, ham çıktı moduna sokacaktır. Ham çıktı modunda hiç şekillendirme yapılmaz. Kullanabileceğiniz üç mod mevucttur.

 • ConsoleOutput::RAW - Ham çıktı, stil veya biçimlendirme yok. Bu yöntem, eğer XML çıktısı alıyorsanız, hata ayıklama işlemi yapıyorsanız ya da stil çalışmıyorsa tercih edilmelidir.

 • ConsoleOutput::PLAIN - Güz metin çıktısı, bilinen biçimlendirme etiketleri silinecektir.

 • ConsoleOutput::COLOR - Renk kaçış kodları ile çıktı

Varsayılan olarak Unix sistemleri ConsoleOutput nesnelerini renkli olarak çıkarırlar. Windows sitemlerde ise, düz metin çıktısı, ANSICON çevre değişkeni tanımlanmadıysa varsayılan durumdadır.

Kanca metodları

Cake\Console\Shell::initialize()

Kabuğu başlatır, alt sınıflar için yapıcı metod olarak çalışır ve kabuk çalıştırılmadan önceki görevlerin yürütülmesini yapılandırır.

Cake\Console\Shell::startup()

Kabuğu başlatır ve hoşgeldiniz mesajını görüntüler. Komut veya ana yürütmeden önce kontrolü ve yapılandırmayı sağlar.

Sadece hoşgeldiniz bilgisini ya da ön komut akışını değiştirmek istiyorsanız bu metodu aşırı yükleyiniz.

Seçenekleri Yapılandırmak ve Yardım Üretmek

class Cake\Console\ConsoleOptionParser

ConsoleOptionParser bir komut satırı seçeneği sağlar ve argüman ayrıştırıcıdır.

OptionParser, sizin aynı anda iki hedefi gerçekleştirmenize olanak sağlar. İllin komutunuzdaki seçenekleri ve agümanları tanımlamanıza izin verir. Bu basit girdi doğrulamasını ve metod argümanlarını ayırmanızı sağlar. İkincisi, iyi biçimlendirilmiş bir doküman sunmanıza olanak verir.

CakePHP’deki konsol çerçevesi, kabuğun yapılandırma ayrıştırıcısını, $this->getOptionParser() çağırarak elde eder. Bu metodu aşırı yüklemek, OptionPArseri, beklenen kabuk girdisine göre yapılandırmanızı sağlar. Ayrıca altkomutlar ve görevler için farklı yapılandırmalar kullanabilmek için alkomut yapılandırması ayrıştırıcıları da yanımlayabilirsiniz. ConsoleOptionParser akıcı bir arayüz sağlar ve kolayca birden fazla yapılandırma/argüman ayarlamanızı sağlayan metodları içerir:

public function getOptionParser() {
  $parser = parent::getOptionParser();
  // Configure parser
  return $parser;
}

Akıcı Arayüz ile Bir Seçenek Ayrıştırıcıyı Yapılandırmak

Tüm seçenek ayrıştırıcı metodları zincirli olabilir (art arda gelebilir), bu sizin, tek bir dizi metod çağrısı haline tüm seçenek yapılandırıcısını tanımlanamanıza olanak sağlar:

public function getOptionParser()
{
  $parser = parent::getOptionParser();
  $parser->addArgument('type', [
    'help' => 'Either a full path or type of class.'
  ])->addArgument('className', [
    'help' => 'A CakePHP core class name (e.g: Component, HtmlHelper).'
  ])->addOption('method', [
    'short' => 'm',
    'help' => __('The specific method you want help on.')
  ])->description(__('Lookup doc block comments for classes in CakePHP.'));
  return $parser;
}

Zincirlemede izin verilen metodlar şunlardır:

 • description()

 • epilog()

 • command()

 • addArgument()

 • addArguments()

 • addOption()

 • addOptions()

 • addSubcommand()

 • addSubcommands()

Cake\Console\ConsoleOptionParser::description($text = null)

Seçenek ayrıştırıcısının açıklamasını gösterir ya da ayarlar. Açıklama aşağıdaki argüman ve seçenek bilgisini gösterir. Bir metin veya dizi göndererek, açıklamayı değiştirebilirsiniz. Argümanlarla çağırmak hali hazırdaki değeri döndürecektir:

// Set multiple lines at once
$parser->description(['line one', 'line two']);

// Read the current value
$parser->description();
Cake\Console\ConsoleOptionParser::epilog($text = null)

Seçenek ayrıştırıcısının sonuç bölümünü döndürür. Sonuç bölümü argüman ya da seçenek bilgisinden sonra gösterilir. Bir metin veya dizi göndererek, sonuç bölümünü değiştirebilirsiniz. Argümanlarla çağırmak hali hazırdaki değeri döndürecektir:

// Set multiple lines at once
$parser->epilog(['line one', 'line two']);

// Read the current value
$parser->epilog();

Argümanları Eklemek

Cake\Console\ConsoleOptionParser::addArgument($name, $params = [])

Konuma bağlı argümanlar, komut satırı araçları tarafından sıklıkla kullanılırlar ve ConsoleOptionParser konuma bağlı argümanları tanımlamanızı ve gerekli kılmanızı sağlar. $parser->addArgument(); ile bir seferde bir defa, ya da $parser->addArguments(); ile bir seferde birden fazla argüman ekleyebilirsiniz:

$parser->addArgument('model', ['help' => 'The model to bake']);

Argüman yaratırken şu seçenekleri de kullanabilirsiniz:

 • help Argüman için gösterilecek yardım metni

 • required Bu parametre gerekli ise.

 • index Argüman için dizin, eğer tanımsız ise, argüman, diğer argümanların sonuna konacaktır. Eğer aynı dizini birden fazla tanımlarsanız, ilkinin üzerine yazılacaktır.

 • choices Bu argüman için geçerli seçenekler dizisi. Boş bırakılmışsa, bütün değerler geçerlidir. parse() geçersiz bir değerle karşılaşırsa bir istisna (Exception) fırlatılacaktır.

Gerekli olarak işaretlenmiş argümanlar, ihmal edilirlerse, bir istisna (Exception) fırlatacaklardır. Sonuç olarak bunu kabuğunuzda işemek zorunda değilsiniz.

Cake\Console\ConsoleOptionParser::addArguments(array $args)

Birden fazla argümanı içeren bir diziye sahipseniz, birden fazla argümanı tek seferde eklemek için $parser->addArguments() kullanabilirsiniz.

$parser->addArguments([
  'node' => ['help' => 'The node to create', 'required' => true],
  'parent' => ['help' => 'The parent node', 'required' => true]
]);

ConsoleOptionParser’daki tüm yapıcı sınıflar gibi addArguments, akıcı bir metod zincirinin bir parçası olarak kullanılabilir.

Argümanları Doğrulamak

When creating positional arguments, you can use the required flag, to indicate that an argument must be present when a shell is called. Additionally you can use choices to force an argument to be from a list of valid choices:

$parser->addArgument('type', [
  'help' => 'The type of node to interact with.',
  'required' => true,
  'choices' => ['aro', 'aco']
]);

Bu örnek, girdi üzerinde doğrulaması bulunan gerekli bir argüman oluşturacaktır. Argüman yoksa veya hatalı bir değere sahipse, bir istisna fırlatılacak ve kabuk duracaktır.

Seçenekleri Eklemek

Cake\Console\ConsoleOptionParser::addOption($name, $options = [])

Seçenekler veya bayraklar da sıklıkla komut satırı araçlarında kullanılırlar. ConsoleOptionParser uzun veya kısa takma adlar kullanan ayarlar oluşturmayı, varsayılanlar ve boole anahtarları sunarak, sağlar. Seçenkler $parser->addOption() veya $parser->addOptions() kullanılarak yaratılabilirler.

$parser->addOption('connection', [
  'short' => 'c',
  'help' => 'connection',
  'default' => 'default',
]);

Buradaki örnek, kabuğu çağırdığınızda cake myshell --connection=other, cake myshell --connection other, veya cake myshell -c other kullanmanızı sağlamaktadır. Boole anahtarları da oluşturabilirsiniz. Bu anahtartlar, değerleri tüketmezler ve varlıkları ayrıştırılan parametrede etkinleştirilmelerini sağlar.

$parser->addOption('no-commit', ['boolean' => true]);

Bu seçenek ile, bir kabuğu cake myshell --no-commit something şeklinde çağırdığınıza, no-commit parametresi true değerini alacak ve ‘something’ konumsal argüman olarak değerlendirilecektir. Hazır olan --help, --verbose, ve --quiet seçenekleri bu özelliği kullanırlar.

Seçenekleri yaratırken, seçenek davranışını belirlemek için şu seçenekleri kullanabilirsiniz:

 • short - Bu seçenek için tek harf alternatifi. Boş bırakılabilir veya none.

 • help - Bu seçenek için yardım metni. Seçenk için yardım metni yaratılırken kullanılır.

 • default - Bu seçenek için varsayılan değer. Tanımlanmadıysa, varsayılan değer true olacaktır.

 • boolean - Bu seçenek, değer kullanmaz, sadece bir boole anahtarıdır. Varsayılan olarak false.

 • choices - Bu seçenek için geçerli bir seçimler dizisi. Eğer boş bırakıldıysa, tüm değerler geçerlidir. Eğer parse() geçersiz bir değerler karşılaşırse bir istisna fırlatılacaktır.

Cake\Console\ConsoleOptionParser::addOptions(array $options)

Birden fazla seçenek içeren bir diziye sahipseniz, birden fazla seçeneği tek seferde eklemek için $parser->addOptions() kullanabilirsiniz.

$parser->addOptions([
  'node' => ['short' => 'n', 'help' => 'The node to create'],
  'parent' => ['short' => 'p', 'help' => 'The parent node']
]);

ConsoleOptionParser’deki tüm diğer yapıcı metodlarla birlikte, addOrtions akıcı metod zincirinin bir parçası olarak kullanılabilir.

Seçenekleri Doğrulamak

Seçenekler, konumsal argümanlar gibi, seçimler kümesiyle birlikte sunulabilirler. Bir seçenek, seçimleri tanımladıys, o seçenek için, geçerli olan tek seçimler bunlardır. Tüm diğer değerler bir InvalidArgumentException istisnası fırlatacaklardır:

$parser->addOption('accept', [
  'help' => 'What version to accept.',
  'choices' => ['working', 'theirs', 'mine']
]);

Boole Seçenekler Eklemek

Bazı bayrak seçenekleri tanımlamak istediğinizde boole kullanabilirsiniz. Varsayılana sahip olan seçenekler gibi, boole seçenekleri, her zaman kendilerini ayrıştırılan parametreler içinde tanımlarlar. Eğer bir bayrak mevcutsa değeri true, eğer bayrak yoksa değeri false olur:

$parser->addOption('verbose', [
  'help' => 'Enable verbose output.',
  'boolean' => true
]);

Bir sonraki seçenek, $this->params['verbose'] içinde her zaman mevcut olacaktır. Bu size boole bayrakları için empty() ve isset() kontrollerini ihmal edebilme olanağı verir:

if ($this->params['verbose']) {
  // Do something.
}

Boole seçenekleri her zaman true veya false olacakları için, ek kontrol metodlarını ihmal etmeniz mümkündür.

Altkomutları Eklemek

Cake\Console\ConsoleOptionParser::addSubcommand($name, $options = [])

Konsol uygulamaları genellikle altkomutlardan oluşurlar ve bu altkomutlar özel seçenek ayrıştıma ve kendi yardım metodlarını ihtiyaç duyabilirler. Bunun için en mükemmel örnek bake dir. Bake, kendine ait yardım ve seçenekleri içeren görevlerden oluşur. ConsoleOptionParser size alkomutlarını tanımlama ve komuta özel seçenek ayrıştırıcıları sunmanız olanağını sağlar. Bu sayede kabuk görevler için komutların nasıl ayrıştırılacağını bilecektir:

$parser->addSubcommand('model', [
  'help' => 'Bake a model',
  'parser' => $this->Model->getOptionParser()
]);

Üstteki örnek, bir kabuk görevi için, nasıl yardım ve özelleştirilmiş seçenek ayrıştırıcısı sunacağınızı göstermektedir. Görevin getOptionParser() metodunu çağırarak, seçenek ayrıştırıcısı üretimini iki kere çalıştırmamış ve birşeyleri karıştırmaktan endişe duymamış oluyoruz. Altkomutları bu şekilde eklemenin iki avantajı mevcuttur. İlk olarak, oluşturulan yardım içerisinde kabuğunuzun altkomutlarını kolayca dokümante etmesini sağlar. Aynı zamanda, altkomut yardımına kolay erişim sağlar. Şu komut ile cake myshell --help altkomutların listesini görebilir, cake myshell model --help çalıştırarak da, yardımı veya sadece model görevi görüntüleyebilirsiniz.

Not

Bir kez Kabuk altkomutları tanımladığında, tüm altkomutlar açıkça tanımlanmalıdırlar.

Bir altkomutu tanımlarken şu seçenekleri kullanabilirsiniz:

 • help - Alt Komut için yardım metni.

 • parser - Alt Komut için ConsoleOptionParser. Bu size metoda özel seçenek ayrıştırıcıları yaratma olanağı verir. Yardım üretildiğinde eğer bir ayrıştırıcı mevcutsa, kullanılacaktır. Aynı zamanda ayrıştırıcıyı Cake\Console\ConsoleOptionParser::buildFromArray() ile uyumlu bir dizi olarak da sunabilirsiniz.

Altkomut eklemek, akıcı metod zincirinin bir parçası olarak yapılabilir.

Bir Diziden ConsoleOptionParser Oluşturmak

Cake\Console\ConsoleOptionParser::buildFromArray($spec)

Daha önceden belirtildiği üzere, alkomut seçenek ayrıştırıcısı yaratırken, ayrıştırıcı tanımlamasını, o metod için bir dizi olarak tanımlayabilirsiniz. Bu altkomut ayrıştırıcılarının yapılmasını, herşeyi bir dizi içine atmak kadar kolaylaştırır:

$parser->addSubcommand('check', [
  'help' => __('Check the permissions between an ACO and ARO.'),
  'parser' => [
    'description' => [
      __("Use this command to grant ACL permissions. Once executed, the "),
      __("ARO specified (and its children, if any) will have ALLOW access "),
      __("to the specified ACO action (and the ACO's children, if any).")
    ],
    'arguments' => [
      'aro' => ['help' => __('ARO to check.'), 'required' => true],
      'aco' => ['help' => __('ACO to check.'), 'required' => true],
      'action' => ['help' => __('Action to check')]
    ]
  ]
]);

Ayrıştırıcı tanımlaması içerisinde, arguments, options, description ve epilog için anahtarlar tanımlayabilirsiniz. Dizi stili bir kurucu içinde subcommands (altkomutlar) tanımlayamazsınız. Argümanlar ve seçenekler için değerler, Cake\Console\ConsoleOptionParser::addArguments() ve Cake\Console\ConsoleOptionParser::addOptions() metodlarının kullandıkları formata uygun olmalıdırlar. Ayrıca bir seçenek ayrıştırıcısı yaratmak için buildFromArray metodunu tek başına da kullanabilirsiniz:

public function getOptionParser()
{
  return ConsoleOptionParser::buildFromArray([
    'description' => [
      __("Use this command to grant ACL permissions. Once executed, the "),
      __("ARO specified (and its children, if any) will have ALLOW access "),
      __("to the specified ACO action (and the ACO's children, if any).")
    ],
    'arguments' => [
      'aro' => ['help' => __('ARO to check.'), 'required' => true],
      'aco' => ['help' => __('ACO to check.'), 'required' => true],
      'action' => ['help' => __('Action to check')]
    ]
  ]);
}

ConsoleOptionParsers (KonsolSeçenekAyrıştırıcıları) Birleştirmek

Cake\Console\ConsoleOptionParser::merge($spec)

Bir grup metodunu oluştururken, birden fazla ayrıştırıcıları bir arada kullanmak isteyebilirsiniz:

$parser->merge($anotherParser);

Çalışma için argümanların sırasının her ayrıştırıcı için aynı olduğunu ve seçeneklerin uyumlu olması gerektiğini not ediniz. Bu yüzden farklı şeyler için anahtarlar kullanmayınız.

Kabuklardan Yardım Almak

ConsoleOptionParser eklenmesiyle, kabuklardan yardım almak tutarlı ve muntazam bir şekilde yapılmaktadır. --help veya -h seçeneğini kullanarak, herhangi bir çekirdek veya ConsoleOptionParser uygulayan herhangi bir kabuktaki yardımı görüntüleyebilirsiniz:

cake bake --help
cake bake -h

İkisi de bake için yardımı üretecektir. Eğer kabuk altkomutları destekliyorsa benzer bir şekilde yardımı görüntüleyebilirsiniz:

cake bake model --help
cake bake model -h

Bu bake işleminin model görevine özel yardımı size gösterecektir.

XML Olarak Yardım Almak

CakePHP kabuklarıyla etkileşimli olması gereken otomatik araçlar yaparken, yardımın makinenin ayrıştıabileceği bir biçimde olması faydalı olacaktır. ConsoleOptionParser bir ek argümanın tanımlanmasıyla yardımı xml olarak sunabilir:

cake bake --help xml
cake bake -h xml

Üstteki örnek seçilen kabuk için yardım, seçenekler, argümanlar ve altkomutlar içeren XML belgesini döndürecektir. Örnek bir XML belgesi şu sekilde görünür:

<?xml version="1.0"?>
<shell>
  <command>bake fixture</command>
  <description>Generate fixtures for use with the test suite. You can use
    `bake fixture all` to bake all fixtures.</description>
  <epilog>
    Omitting all arguments and options will enter into an interactive
    mode.
  </epilog>
  <subcommands/>
  <options>
    <option name="--help" short="-h" boolean="1">
      <default/>
      <choices/>
    </option>
    <option name="--verbose" short="-v" boolean="1">
      <default/>
      <choices/>
    </option>
    <option name="--quiet" short="-q" boolean="1">
      <default/>
      <choices/>
    </option>
    <option name="--count" short="-n" boolean="">
      <default>10</default>
      <choices/>
    </option>
    <option name="--connection" short="-c" boolean="">
      <default>default</default>
      <choices/>
    </option>
    <option name="--plugin" short="-p" boolean="">
      <default/>
      <choices/>
    </option>
    <option name="--records" short="-r" boolean="1">
      <default/>
      <choices/>
    </option>
  </options>
  <arguments>
    <argument name="name" help="Name of the fixture to bake.
      Can use Plugin.name to bake plugin fixtures." required="">
      <choices/>
    </argument>
  </arguments>
</shell>

Kabuklarda Yönlendirme / CLI (KSA)

Komut Satırı Arayüzünde (KSA/CLI), özellikle kabuk ve görevlerinizde env('HTTP_HOST') ve diğer web tarayıcı bağımlı çevre değişkenleri tanımlı değillerdir.

Eğer rapor üretiyorsanız veya varsayılan ana sunucu http://localhost/ içeren Router::url() metodlarını kullanan raporlar ve epostalar gönderiyorsanız, hatalı URL’lerle karşılaşabilirsiniz. Bu durumda, alanı (domain’i) el lie belirtmelisiniz. Örnek olarak bunu bootstrap veya config dosyalarından App.fullBaseUrl Yapılandırma (Configure) değerlerini kullanarak yapabilirsiniz.

Eposta göndermek için Email sınıfını maili göndermek istediğiniz ana makine ile getirmelisiniz:

use Cake\Mailer\Email;

$email = new Email();
$email->domain('www.example.org');

Üretilen mesaj ID’lerinin doğrulanmış ve epostaların alanlarına uyduğu farzedilmektedir.

Diğer Konular