Kurulum

CakePHP basittir ve kurulum çok kolaydır. İhtiyacınız olan en basit şeyler bir web sunucusu ve CakePHP’nin bir kopyasıdır, o kadar! Bu bölüm Apache web sunucusu üzerinde kurulumu anlatsa da (çünkü kolay kuruluyor ve ayarlanıyor) CakePHP nginx, LightHTTPD, or Microsoft IIS gibi birçok sunucu üzerinde rahatlıkla çalışır.

Gereksinimler

 • HTTP sunucusu. Örneğin: Apache. mod_rewrite özelliğinin açık olması tercih edilir ama zorunlu değildir.

 • PHP 5.6 veya daha yüksek.

 • mbstring eklentisi

 • intl eklentisi

Bir veritabanı olması zorunlu olmasa dahi, birçok uygulamanın veritabanı kullandığını düşünüyoruz. CakePHP bir çok veritabanını desteklemektedir.

 • MySQL (5.1.10 veya daha yüksek)

 • PostgreSQL

 • Microsoft SQL Server (2008 veya daha yüksek)

 • SQLite 3

Not

Tüm gömülü sürücüler PDO’ya ihtiyaç duyarlar. All built-in drivers require PDO. PDO eklentisinin kurulu olduğundan emin olmalısınız.

CakePHP’yi kurmak

CakePHP resmi olarak desteklenen kurulum aracı olarak PHP 5.3+ için bağımlılık yönetici aracı olan Composer <https://getcomposer.org> kullanmaktadır.

İlk olarak eğer yapmadıysanız, Composer’i indirip kurmalısınız. Eğer sisteminizde cURL yüklüyse, işlem, aşağıdaki komutu çağırmak kadar basittir:

curl -s https://getcomposer.org/installer | php

Veya Composer sitesinden <https://getcomposer.org/download/> composer.phar dosyasını indirebilirsiniz.

Windows sistemler için, Composer’in Windows yükelyicisini buradan indirebilirsiniz. Ayrıca Burada README dosyasında ek talimatlerı bulabilirsiniz.

Şimdi Composer’i indirip kurduğunuza göre, taze bir CakePHP uygulamasını şu komutları çalıştırarak elde edebilirsiniz:

php composer.phar create-project --prefer-dist cakephp/app:^3.8 [app_name]

Eğer composer tüm sistemde yüklü ise:

composer create-project --prefer-dist cakephp/app:^3.8 [app_name]

Composer uygulama iskeletini ve çekirdek CakePHP kütüphanesini indirdiğinde, elinizde Composer ile yüklenmiş çalışan bir CakePHP uygulaması olacaktır. composer.json ve composer.lock dosyalarının kaynak kodunuzda olduğundan daima emin olun.

Şimdi CakePHP’yi yüklediğinizi adresi tarayıcınızda açın ve kurulum için traifk ışıklarını görün. (Tarayıcıyı açtığınızda anlayacaksınız.)

Son CakePHP Değişiklikleri ile Güncel Kalmak

Eğer son CakePHP değişiklikleri ile güncel kalmak istiyorsanız, uygulamanızın composer.json aşağıdaki kodu ekleyebilirsiniz:

"require": {
  "cakephp/cakephp": "3.0.*-dev"
}

Burada <branch> güncel kalmasını sitediğiniz dalın ismidir. php composer.phar update komutunu her çalıştırdığınızda, seçilmiş olan daldaki en son değişiklikleri alacaksınız.

İzinler

CakePHP çeşitli işlemler için tmp dizinini kullanır. Bunlardan bazıları model açıklamaları, önbelleğe alınmış görünümler ve oturum bilgileridir. logs dizini ise Log işlemleri için FileLog motoru tarafından kullanılmaktadır.

Bu nedenle, CakePHP kurulumunuzdaki logs, tmp dizinleri ve altdizinlerinin web sunucusu kullanıcısı tarafından yazılabilir olduklarından emin olmalısınız. Composer’in kurulum işlemi, işleri hızlıca halletmek için tmp ve alt dizinlerini heryerden yazılabilir yapar, ancak daha iyi güvenlik ve sadece web sunucusu kullanıcısı tarafından yazılabilir olması için izinleri güncelleyebilirsiniz.

Üzerine düşünülmesi gereken bir diğer konu da, logs ve tmp dizinlerinin hem web sunucusu hem de komut satırı kullanıcıları tarafından yazılabilir olmalarıdır. Bir UNIX sisteminde, web sunucusu ve komut satırı kullanıcıları farklı ise, uygulama dizininizdde bir seferliğinie izinlerinizin düzgün kurulduğundan emin olmak için aşağıdaki komutları çalıştırabilirsiniz:

HTTPDUSER=`ps aux | grep -E '[a]pache|[h]ttpd|[_]www|[w]ww-data|[n]ginx' | grep -v root | head -1 | cut -d\ -f1`
setfacl -R -m u:${HTTPDUSER}:rwx tmp
setfacl -R -d -m u:${HTTPDUSER}:rwx tmp
setfacl -R -m u:${HTTPDUSER}:rwx logs
setfacl -R -d -m u:${HTTPDUSER}:rwx logs

Geliştirme Sunucusu

CakePHP’yi kurmanın en hızlı yolu geliştime kurulumudur. Bu örnekte uygulamanın http://host:port adresinden açılabilmesini sağlamak için PHP’nin gömülü sunucusunu CakePHP konsolunu kullanarak çalıştıracağız. Şu komutu ygulama dizininde çalıştırıalım:

bin/cake server

Herhangi bir parametre kullanmadığınızda uygulama şu adreste çalışacaktır http://localhost:8765/.

Eğer localhost sunucusunda veya 8765 portları üstünde çakışma oluyorsa, CakePHP konsoluna, web sunucusunu belirttiğiniz adres veya portta çalışrmasını öyleyebilirsiniz:

bin/cake server -H 192.168.13.37 -p 5673

Bu komut uygulamanızı http://192.168.13.37:5673/ adresinde çalıştıracaktır.

That’s it! Your CakePHP application is up and running without having to configure a web server.

Uyarı

Geliştirme sunucusu asla canlı sistemde kullanılmamalıdır. Bu sunucu sadece basit işler için kullanılmalıdır.

Eğer gerçek bir sunucu kullanmayı tercih ediyosanız, CakePHP kurulumunuzu (gizli dosyalarıyla beraber) wen sunucunuzun kök dizinine koyabilmelisiniz. Böylelikle web tarayıcınızı kullanarak uygulamanıza erişim sağlayabilirsiniz.

Canlı sistem

Calışan canlı bir sistemde CakePHP kurulumu daha esnek seçenekler sağlar. Bu yolu kullanarak, bütün domainin tek bir CakePHP uygulaması olarak çalışmasını sağlayabilirsiniz. Bu örnek size CakePHP’yi dosyas isteminde herhangi bir yere kurmanıza ve uygulamanın http://www.example.com adresinden erişebilmenize yardım edecektir. Bu kurulumun apache sunucularda DocumentRoot dizinine yazma hakkı gerektirdiğine dikkat edin.

After installing your application using one of the methods above into the directory of your choosing - we’ll assume you chose /cake_install - your production setup will look like this on the file system:

/cake_install/
  bin/
  config/
  logs/
  plugins/
  src/
  tests/
  tmp/
  vendor/
  webroot/ (this directory is set as DocumentRoot)
  .gitignore
  .htaccess
  .travis.yml
  composer.json
  index.php
  phpunit.xml.dist
  README.md

Developers using Apache should set the DocumentRoot directive for the domain to:

DocumentRoot /cake_install/webroot

If your web server is configured correctly, you should now find your CakePHP application accessible at http://www.example.com.

Fire It Up

Alright, let’s see CakePHP in action. Depending on which setup you used, you should point your browser to http://example.com/ or http://localhost:8765/. At this point, you’ll be presented with CakePHP’s default home, and a message that tells you the status of your current database connection.

Congratulations! You are ready to create your first CakePHP application.

URL Rewriting

Apache

While CakePHP is built to work with mod_rewrite out of the box–and usually does–we’ve noticed that a few users struggle with getting everything to play nicely on their systems.

Here are a few things you might try to get it running correctly. First look at your httpd.conf. (Make sure you are editing the system httpd.conf rather than a user- or site-specific httpd.conf.)

These files can vary between different distributions and Apache versions. You may also take a look at https://wiki.apache.org/httpd/DistrosDefaultLayout for further information.

 1. Make sure that an .htaccess override is allowed and that AllowOverride is set to All for the correct DocumentRoot. You should see something similar to:

  # Each directory to which Apache has access can be configured with respect
  # to which services and features are allowed and/or disabled in that
  # directory (and its subdirectories).
  #
  # First, we configure the "default" to be a very restrictive set of
  # features.
  <Directory />
    Options FollowSymLinks
    AllowOverride All
  #  Order deny,allow
  #  Deny from all
  </Directory>
  
 2. Make sure you are loading mod_rewrite correctly. You should see something like:

  LoadModule rewrite_module libexec/apache2/mod_rewrite.so
  

  In many systems these will be commented out by default, so you may just need to remove the leading # symbols.

  After you make changes, restart Apache to make sure the settings are active.

  Verify that your .htaccess files are actually in the right directories. Some operating systems treat files that start with ‘.’ as hidden and therefore won’t copy them.

 3. Make sure your copy of CakePHP comes from the downloads section of the site or our Git repository, and has been unpacked correctly, by checking for .htaccess files.

  CakePHP app directory (will be copied to the top directory of your application by bake):

  <IfModule mod_rewrite.c>
    RewriteEngine on
    RewriteRule  ^$  webroot/  [L]
    RewriteRule  (.*) webroot/$1  [L]
  </IfModule>
  

  CakePHP webroot directory (will be copied to your application’s web root by bake):

  <IfModule mod_rewrite.c>
    RewriteEngine On
    RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
    RewriteRule ^ index.php [L]
  </IfModule>
  

  If your CakePHP site still has problems with mod_rewrite, you might want to try modifying settings for Virtual Hosts. On Ubuntu, edit the file /etc/apache2/sites-available/default (location is distribution-dependent). In this file, ensure that AllowOverride None is changed to AllowOverride All, so you have:

  <Directory />
    Options FollowSymLinks
    AllowOverride All
  </Directory>
  <Directory /var/www>
    Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
    AllowOverride All
    Order Allow,Deny
    Allow from all
  </Directory>
  

  On macOS, another solution is to use the tool virtualhostx to make a Virtual Host to point to your folder.

  For many hosting services (GoDaddy, 1and1), your web server is actually being served from a user directory that already uses mod_rewrite. If you are installing CakePHP into a user directory (http://example.com/~username/cakephp/), or any other URL structure that already utilizes mod_rewrite, you’ll need to add RewriteBase statements to the .htaccess files CakePHP uses (.htaccess, webroot/.htaccess).

  This can be added to the same section with the RewriteEngine directive, so for example, your webroot .htaccess file would look like:

  <IfModule mod_rewrite.c>
    RewriteEngine On
    RewriteBase /path/to/app
    RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
    RewriteRule ^ index.php [L]
  </IfModule>
  

  The details of those changes will depend on your setup, and can include additional things that are not related to CakePHP. Please refer to Apache’s online documentation for more information.

 4. (Optional) To improve production setup, you should prevent invalid assets from being parsed by CakePHP. Modify your webroot .htaccess to something like:

  <IfModule mod_rewrite.c>
    RewriteEngine On
    RewriteBase /path/to/app/
    RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
    RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/(webroot/)?(img|css|js)/(.*)$
    RewriteRule ^ index.php [L]
  </IfModule>
  

  The above will simply prevent incorrect assets from being sent to index.php and instead display your webserver’s 404 page.

  Additionally you can create a matching HTML 404 page, or use the default built-in CakePHP 404 by adding an ErrorDocument directive:

  ErrorDocument 404 /404-not-found
  

nginx

nginx does not make use of .htaccess files like Apache, so it is necessary to create those rewritten URLs in the site-available configuration. Depending upon your setup, you will have to modify this, but at the very least, you will need PHP running as a FastCGI instance:

server {
  listen  80;
  server_name www.example.com;
  rewrite ^(.*) http://example.com$1 permanent;
}

server {
  listen  80;
  server_name example.com;

  # root directive should be global
  root  /var/www/example.com/public/webroot/;
  index index.php;

  access_log /var/www/example.com/log/access.log;
  error_log /var/www/example.com/log/error.log;

  location / {
    try_files $uri $uri/ /index.php?$args;
  }

  location ~ \.php$ {
    try_files $uri =404;
    include /etc/nginx/fastcgi_params;
    fastcgi_pass  127.0.0.1:9000;
    fastcgi_index  index.php;
    fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
  }
}

IIS7 (Windows hosts)

IIS7 does not natively support .htaccess files. While there are add-ons that can add this support, you can also import htaccess rules into IIS to use CakePHP’s native rewrites. To do this, follow these steps:

 1. Use Microsoft’s Web Platform Installer to install the URL Rewrite Module 2.0 or download it directly (32-bit / 64-bit).

 2. Create a new file called web.config in your CakePHP root folder.

 3. Using Notepad or any XML-safe editor, copy the following code into your new web.config file:

  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  <configuration>
    <system.webServer>
      <rewrite>
        <rules>
          <rule name="Exclude direct access to webroot/*"
           stopProcessing="true">
            <match url="^webroot/(.*)$" ignoreCase="false" />
            <action type="None" />
          </rule>
          <rule name="Rewrite routed access to assets(img, css, files, js, favicon)"
           stopProcessing="true">
            <match url="^(img|css|files|js|favicon.ico)(.*)$" />
            <action type="Rewrite" url="webroot/{R:1}{R:2}"
             appendQueryString="false" />
          </rule>
          <rule name="Rewrite requested file/folder to index.php"
           stopProcessing="true">
            <match url="^(.*)$" ignoreCase="false" />
            <action type="Rewrite" url="index.php"
             appendQueryString="true" />
          </rule>
        </rules>
      </rewrite>
    </system.webServer>
  </configuration>
  

Once the web.config file is created with the correct IIS-friendly rewrite rules, CakePHP’s links, CSS, JavaScipt, and rerouting should work correctly.

I Can’t Use URL Rewriting

If you don’t want or can’t get mod_rewrite (or some other compatible module) up and running on your server, you’ll need to use CakePHP’s built in pretty URLs. In config/app.php, uncomment the line that looks like:

'App' => [
  // ...
  // 'baseUrl' => env('SCRIPT_NAME'),
]

Also remove these .htaccess files:

/.htaccess
webroot/.htaccess

This will make your URLs look like www.example.com/index.php/controllername/actionname/param rather than www.example.com/controllername/actionname/param.